Postanowienia ogólne

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.narty-lublin.pl . Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę, oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego – będących konsumentami. 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.narty-lublin.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz.: 9.30:00-17.30; sobota w godz.: 10:00-15:00. Kontakt: tel. 513-913-920

4. ADRES SKLEPU: LUBLIN

LUBARTOWSKA 56

 

Rejestracja

1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, telefon itp.

2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta email mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo za adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.

4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których nie będzie chciał kupić jego konto zostanie wyłączone.

 

Zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok – może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez Sprzedawcę.

3. Realizacja zamówienia nawet w 24h zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty na poczet ceny sprzedaży zamówionego przez Klienta towaru. Sposób, termin i wysokość przedpłaty ustalone zostaną w takim przypadku przy przyjmowaniu konkretnego zamówienia.

 

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich zawierają podatek vat.

2. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, jest wiążąca dla obu stron.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian – bez wpływu na treść stosunków powstałych już poprzez złożenie zamówienia przez Klienta. 

4. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.

Realizacja zamówień

1. Zamówione produkty wysyłamy codziennie w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszt dostawy towaru do Klienta ponosi Klient. Wszystkie koszty związane z wysyłką wyszczególnione są w dziale dostawa.

3. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej to jeden dzień roboczy, licząc od dnia wydania przesyłki firmie kurierskiej.

 

Dowód zakupu 

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest  dowód zakupu standardowo paragon.

2. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu przez Klienta wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz napisaniu w wiadomości o chęci otrzymania faktury. 

 

Płatności

Sklep honoruje następujące formy płatności:

1.Przelew - na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać swoje dane, kod produktu oraz login.

2.Odbiór ososbisty możliwy jest w siedzibie naszej firmy w Lublinie przy ul. Lubartowska 56  ponieddzialek-piątek: 9.30-17.30 sobota: 10-15 tel. 513-913-920

3. Płatność za pobraniem kurierowi.

Sprzedawca:

Uni-tech Michał Drozd

20-094 Lublin

Lubartowska 56

Nip: 7123136752

Reklamacje:

Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Narty-Lublin 20-094 Lublin Lubartowska 56 . Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@narty-lublin.pl z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.

Czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni.

 

Uszkodzenia przesyłek

1. Bezwzględnie w obecności kuriera, w momencie odbioru należy sprawdzić stan jakościowy i ilościowy zawartości paczki wg swojego zamówienia. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2. Jeżeli przesyłka (towar bądź opakowanie) nosi ślady mechanicznego uszkodzenia lub stwierdzamy brak ilościowy bądź jakościowy należy spisać z kurierem protokół szkodowy - stosowny formularz ma przy sobie kurier. W protokole szkodowym należy na tyle dokładnie, na ile jest to możliwe, opisać rodzaj uszkodzenia, braki ilościowe lub jakościowe, z podaniem dokładnej nazwy uszkodzonych/brakujących towarów lub ich części.

 

Dane osobowe i ich ochrona

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Drozd prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Uni-Tech Michał Drozd z siedzibą w Lublinie 20-094  przy ulicy Lubartowskiej 56.

 

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 

    E-mail: sklep@narty-lublin.pl

    Pod adresem: ul. Lubartowska 56 20-094 Lublin

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.

 

Zwrot Towaru

1. Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty dostarczenia przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać dołączone do zwracanego produktu

 

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez sladów użytkowania

2. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia powiadomienia sprzedawcy o odstapieniu od umowy.

3. Wraz z przesyłką zwrotną należy dostarczyć Sprzedawcy informację zawierającą numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot ewentualnej przedpłaty lub zapłaconej ceny sprzedaży za zakupiony towar, bez kosztów wysyłki. Konieczne jest dołaczenie dowód zakupu.

 

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie i dokładnie zdjęcia, powinien był wiedzieć !!!

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020

2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.

3. Podmiotem prowadzącym jest UNI-TECH Michał Drozd 20-094 Lublin Lubartowska 56 NIP: 7123136752.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a sądem właściwym do rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd w Lublinie

5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@narty-lublin.pl

 

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.narty-lublin.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep.