Filtr produktów

Cena:
Od: do: ok
Resetuj filtry

Postanowienia ogólne

 

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.narty-lublin.pl . Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę, oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego – będących konsumentami. 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.narty-lublin.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-18.00; sobota w godz.: 10:00-15:00. Kontakt: tel. 513-913-920

4. ADRES SKLEPU: LUBLIN

LUBARTOWSKA 56 (parking w

podwórzu)

 

Rejestracja

 

1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, telefon itp.

2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta email mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo za adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.

4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których nie będzie chciał kupić jego konto zostanie wyłączone.

 

 

Zamówienia

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok – może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez Sprzedawcę.

3. Realizacja zamówienia nawet w 24h zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty na poczet ceny sprzedaży zamówionego przez Klienta towaru. Sposób, termin i wysokość przedpłaty ustalone zostaną w takim przypadku przy przyjmowaniu konkretnego zamówienia.

 

 

Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich zawierają podatek vat.

2. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, jest wiążąca dla obu stron.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian – bez wpływu na treść stosunków powstałych już poprzez złożenie zamówienia przez Klienta. 

4. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.

Realizacja zamówień

 

1. Zamówione produkty wysyłamy codziennie w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszt dostawy towaru do Klienta ponosi Klient. Wszystkie koszty związane z wysyłką wyszczególnione są w dziale dostawa.

3. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej to jeden dzień roboczy, licząc od dnia wydania przesyłki firmie kurierskiej.

 

Dowód zakupu 

 

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest  dowód zakupu standardowo paragon.

2. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu przez Klienta wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. 

 

Płatności

 

Sklep honoruje następujące formy płatności:

1.Przelew - na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać swoje dane, kod produktu oraz login.

2.Odbiór ososbisty możliwy jest w siedzibie naszej firmy w Lublinie przy ul. Lubartowska 56 (parking w podwórzu) ponieddzialek-piątek: 10-18 sobota: 10-15 tel. 513-913-920

3. Płatność za pobraniem kurierowi.

 

 

 

 

Uszkodzenia przesyłek

 

1. Bezwzględnie w obecności kuriera, w momencie odbioru należy sprawdzić stan jakościowy i ilościowy zawartości paczki wg swojego zamówienia. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2. Jeżeli przesyłka (towar bądź opakowanie) nosi ślady mechanicznego uszkodzenia lub stwierdzamy brak ilościowy bądź jakościowy należy spisać z kurierem protokół szkodowy - stosowny formularz ma przy sobie kurier. W protokole szkodowym należy na tyle dokładnie, na ile jest to możliwe, opisać rodzaj uszkodzenia, braki ilościowe lub jakościowe, z podaniem dokładnej nazwy uszkodzonych/brakujących towarów lub ich części.

 

Dane osobowe i ich ochrona

 

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2. Składając zamówienie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Odmowa wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych nie ma wpływu na ważność stosunku powstałego przez złożenie zamówienia w Sklepie.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na podany przez niego adres e-mail.

 Zwrot Towaru

 

1. Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty dostarczenia przesyłki, odesłanie towaru odbywa sie na koszt kupujacego. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać dołączone do zwracanego produktu

 

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez sladów użytkowania

2. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru Klientowi.

3. W przypadku zwrotu produktów w powyższym trybie, Klient ponosi koszt zwrotu towaru Sprzedawcy, obejmujący m.in. koszt transportu, ubezpieczenia przesyłki na czas transportu, koszt opakowania. Zwrot może być dokonany przez Klienta osobiście, lub przy wykorzystaniu usług spedytora wybranego przez Klienta.

4. Wraz z przesyłką zwrotną należy dostarczyć Sprzedawcy informację zawierającą numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot ewentualnej przedpłaty lub zapłaconej ceny sprzedaży za zakupiony towar, bez kosztów wysyłki. Konieczne jest dołaczenie dowód zakupu.

 

Reklamacje

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie i dokładnie zdjęcia, powinien był wiedzieć !!!

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.13

2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.

3. Podmiotem prowadzącym jest UNI-TECH Michał Drozd 20-094 Lublin Lubartowska 56 NIP: 7123136752.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a sądem właściwym do rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd w Lublinie

5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@narty-lublin.pl

6. Zastrzegamy sobie mozliwosc pozniejszej wywylki przesylki.

 

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.narty-lublin.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep.

 Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie